زرد است كه لبريز حقايق شده است تلخ است كه با درد موافق شده است شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي پاييزبهاري است كه عاشق شده است

SMS بعدی>>>